ลายมือแบบนี้! เป็นคนมีบุญ และมีผู้นำพาวาสนาส่ง ให้เป็นเศรษฐี

นอกจากการดูวันเดือนปีเกิด เวลาตกฝากแล้ว ดวงโชคชะตา บุญวาสนา จากการดูจากเส้น ล ายมือก็เป็นศาสตร์ อีกแขนงหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมาตั้งแต่ครั้งโบราณ

และดูเหมือนว่ามีความแม่นยำพอสมควรเลยทีเดียว เชื่ อกันไหมว่าคนเรานั่นแต่ละคนจะมีเส้นล ายมือที่แตกต่างกัน ร้อยคนก็ร้อยแบบ ล้านคนก็ล้านแบบไม่มีของใครที่เหมือนกัน แป๊ ะ

และน้อยคนนักที่จะมีกากบาทบนฝ่ามือ ที่สำคัญคนที่มีเขาว่าโชคดีเป็นคนมีบุญวาสนามาก ใครสนใจลองไปดูเส้นกากบาทที่ว่ากัน รวมทั้งคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องนี้

คำทำน ายกล่าวไว้ว่า คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือมีทั้ง 2 ฝ่ามือเลยก็ดี มักจะขึ้นอยู่ในลายมือของ ผู้มีเหตุมีผล

ชอบที่จะสอน และเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้ไปกลั่นแกล้งใคร หรือทำผิด ประการใดก็โดนทำ โทษ เช่นเดียวกัน

ก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่ง ทาง พ ร ะเขาเรียกว่า เ ส้ น ผ ล บุ ญและเ ว ร ก ร ร ม ที่ทำกันมาตั้งแต่ชๅติปางที่แล้ว

บางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน บางคนบวชพระไม่สึก บางคนทำหน้าที่ครู

บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดู เพราะยังหมายถึงซิกเซนส์ลางสั ง ห รณ์ได้ด้วย บางคนที่เชื่ อเรื่องมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองต ามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อต ามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชา

และคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแคล้วคลาด อยู่ตลอด ไม่ค่อยมีศัตรู เพราะศัตรูมักจะ แ พ้ ภั ย ตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอด

เขาเรียกว่ามี พ ร ะเกตุคุ้มครอง บางท่านมักจะพูดจาตรงๆ ไม่อ้อมค้อม ส่วนใหญ่ลายมือที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ จะเชื่อมทำให้ดูเป็นลายมือที่ขาด อยู่แล้วครับ แต่มีสติมี ปั ญ ญ ากล้าคิดกล้ าตัดสิ นใ จ

ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็น และเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำ แข็งเลย แต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักได้สำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในรักมากๆ จะคล้ายรำคาญหรือระแว งเรื่องความรักได้ง่ายทำให้หลายๆ

คนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มี แต่ไม่ทุกคนไป แต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องความรัก

เส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่หก หรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นำ ไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดี แต่ถ้านำมาใช้กับตนเอง

โดยเรื่องความรักถ้าไม่ ตลกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่าย เช่น ความฉลาดนำไปสังเก ตความประพฤติจับผิด

แฟนคนรักก็จะชอบจับผิด ทำให้หลายคนอยู่กันไม่ได้ แต่คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลง มองข้ามเรื่องเล็กๆ

น้อยของคนรักก็จะไม่หวาดร ะแวงกลับกลายเป็น เอาใจเก่ง มีความสุข ดูแลครอบครัวเป็น

จงมองง่ายๆ หรือสัง เก ตง่ายๆ จากห ม อดูบางท่าน ที่ล้มเห ล วเรื่องความรักอยู่ตลอดทั้งๆ ที่เป็นคนดังและฉลาด

และเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆ ตลอด เพร ะเกิด จากความฉลาด และช่างสังเกตเกิน จนเกิดเป็นความกลั วทั้งๆ ที่รักคู่ครองของตนเองมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *