ช่วยเหลือประชาชน ผบ.ตร.คนใหม่ สั่งลูกน้องให้ทำงาน ไม่ต้องมาแสดงความยินดี

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนใหม่ ขอให้ข้าราชการตำรวจงดมาอวยพรแสดงความยินดี และมอบของขวัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 พล.ต.ต.พงษ์สย าม มีขันทอง ลก.ตร. มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่สุด เลขที่ 0001.11/4615 ลงวันที่ 30 กันย ายน 2563 เ รื่ อ งงดอวยพรและแสดงความยินดี แจ้งถึง ผบช.ในสังกัด ตร. และสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจาก ลก.ตร. ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ขอให้ข้าราชการตำรวจงดมาอวยพรแสดงความยินดี และมอบของขวัญ “ขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตามที่รับมอบหมาย

ทั้งการปราบปรามอาชญากssม การให้บริการ การช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นการแสดงความยินดีอย่างยิ่งแล้ว”

ขอบคุณ ไทยรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *