หนุ่มน้อยยืนกอดรูปแม่ ที่เลี้ยงตนมาตั้งแต่เด็ก ก่อนจากกันครั้งสุดท้าย !!

เรียกได้ว่าเป็นอี กหนึ่งเรื่องราวสุดเศร้าขอ งหนุ่มน้อยคนหนึ่ง ที่ต้องสูญเสียคนที่รักไป โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ อ สุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ซึ่งเป็นคูณครูที่โรงเรียนของ เด็กหนุ่มรายนี้ ได้มีการโพ สต์ข้อความระบุว่า

ภาพเด็ก น้อยกำ ลังยืนกอดภาพถ่ายของแม่และมองดู ควันไฟที่เผาร่างของแม่จากเมรุ(เธอเป็นคนเดียวที่เ ด็กน้อ ยมีอยู่และเป็นแม่ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดแต่เธอ คนนี้ก็ได้เลี้ยงดูเด็กน้อ ยตั้ งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเธอ มาเสียชีวิตลง) ไม่รู้ว่าในใจเด็กน้อยคนนี้ กำลังคิดอะไรอยู่

แต่ที่แน่ๆเป็นหน้าที่ของพวกเราพ่อครูแม่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๒ จังหวัดสตูล(ผู้ที่ทำหน้าที่มากกว่าคำว่าครู) ที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ที่นั บต่อจากนี้ไปไ ม่มีพ่อไม่มีแม่แ ละไม่มีญาติพี่น้องใดๆทั้งสิ้นที่ มีความสัมพันธ์ท างสายเลือด ให้กำลังใจนะลูก เด็กชายแบ๊งค์ ขอขอบพระคุณญาติธ รรมทั้งหลายที่มีจิต ศรัทธา จิตเมตตา ช่วยจัดง านศพใ ห้ผ่านเรียบร้อยไ ปด้วยดีขอ ให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งผลกลับไ ปยังท่านและครอบครัวร้อยเท่าพันเท่า

ภาพจาก สุพรรณา แก้วเพิ่มพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *